Opus Norden - skola för klassisk musik med artistförmedling

Hur många privata musikskolor med artistförmedling och skivutgivning kan det finnas i landet? I Danderyd norr om Stockholm finns i alla fall en sådan verksamhet, vars övergripande mål är att värna om den klassiska musiken.

Kulturskolorna lägger nu helt eller delvis ner undervisningen i klassisk musik och låter popmusiken ta över. Det säger Ragna Fagelund, som driver företaget Opus Norden. Ragna är född i Norge men bosatt och verksam i Sverige sedan många år. Hon är utbildad sångerska med både klassisk musik och jazz på repertoaren. Hon är dessutom dirigent och har studerat för Colin Davis, som gett henne mycket goda vitsord. Men det är till slut intresset för undervisning som tagit överhanden, även om hennes företag också erbjuder annat, som vi ska se.

fagelund2Alla kan uppskatta västerländsk konstmusik, eller vardagligare ”klassisk” musik, men hur ska man veta om man gör det eller inte, om man aldrig får tillfälle att höra sådan musik? Till och med på musikgymnasierna och högskolorna håller populärmusiken på att bli dominerande.

- Där har vi vår uppgift”, säger Ragna Fagelund. Vi ska bära vår tradition vidare, och vi är stolta över den. Men det är inte någon idé att bara klaga, man måste göra något, d.v.s. i det här fallet visa, att den klassiska musiken finns och kan vara berikande.
Opus Norden erbjuder bl.a. en körskola för vuxna, individuella sångkurser, pianoundervisning och gitarrkurser. Kurserna är i sin tur uppdelade på olika kunskapsnivåer. Ragna sköter inte all undervisning själv utan har kvalificerade lärare till sin hjälp. En specialitet är att undervisa dyslektiker, som har svårare än andra att läsa noter. Man måste därför förhålla sig till de här eleverna på ett särskilt sätt, eftersom det ju nödvändigt att de lär sig notläsning för att kunna komma någon vart med sin musikutövning. Ragna är, trots att hon alltså lyckats utbilda sig till dirigent, själv dyslektiker, så hon känner till problemet.

I körskolan ligger vikten på gehörslära och rytmik – och i synnerhet på att lära ut notläsning. Eleverna söker vidare till olika musikklasser. I år har alla eleverna från Opus Norden, som sökt till musikklasser i Danderyd och Sollentuna, kommit in, och när vi träffas väntar man på besked om dem som sökt till Adolf Fredrik och Täby. Detta säger förstås något om undervisningens kvalitet.

Men inte nog med det, man har kurser för tondöva! - Egentligen är det bara runt 5 % av mänskligheten, som verkligen kan sägas vara tondöva, berättar Ragna Fagelund. De hör inte skillnaden på tonhöjderna, och att lära dem sjunga är förstås svårt – men inte omöjligt. De kan faktiskt bli bra körsångare, även om de inte klarar av att sjunga solo, och det är viktigt för deras självförtroende. De andra ”tondöva” barn som Opus Norden undervisar, är sådana som tror att de är tondöva. Det beror på att deras lärare i skolan intonerar för lågt. Då kan barnens stämband inte hänga med, de kan inte ta de där låga tonerna. Detta påverkar också gehöret, för under C1 klarar de inte av att sätta tonhöjden i samband med stämbanden, och därför tror de att de inte kan sjunga rent. Så får barnen bara sjunga i ett högre läge, något t.ex. Alice Tegnér förstod, kan de lära sig sjunga rent!

Opus Norden har alltså en lång rad verksamhetsgrenar, och det kan verka svårt att förstå, hur Ragna som VD och konstnärlig ledare kan hinna med allt, men knepet är att tilldela varje sak dess bestämda tid. Nu räcker det ändå inte med det, så hon har fått anställa personal för att ta hand om de administrativa uppgifterna. Det är viktigt inte minst med tanke på att hon tänker utvidga verksamheten ytterligare.
Eftersom Opus Norden är ett privat företag, kostar det att delta i kurserna, och man kan då fråga sig vad Opus Norden kan erbjuda.

- Kvalitet, säger Ragna och tillägger, att Opus Nordens lektioner är längre än kulturskolornas. Hon menar också att det är oerhört viktigt att man har en personlig relation till eleverna – och så arbetar man förstås med klassisk musik och ingenting annat.

- Det är det vi är specialister på, tillägger Ragna. De flesta eleverna kommer från Danderyd men också från grannkommunen Täby och t.o.m. från söder om Stockholm. Ett framtidsprojekt är att starta en musikförskola, där de små barnen ska få möta den klassiska musiken riktigt tidigt, en spännande idé, och man undrar förstås, vad det skulle kunna leda till.
Något som också ligger Ragna varmt om hjärtat är de kammarmusikkonserter, som Opus Norden erbjuder. Man har flera högt kvalificerade och professionella musiker knutna till sig som pianisten Asuka Nakamura, violinisten Semmy Stahlhammer, fagottisten Sebastian Stevensson och många fler. Opus Norden förmedlar alltså dessa artister och deras program, och tips om vad som finns kan man hitta på Opus Nordens hemsida.

Calle Friedner, text & foto

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Vanessa Labañino

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se