Musikaliska Akademien har fått en ny ständig sekreterare

På Gustav IIIs tid talade fanns inte titeln ”verkställande direktör”. När kungen 1786 instiftade Svenska Akademien, skulle den ledas av en ”ständig sekreterare”, ”ständig” eftersom han skulle behålla sin post livet ut, något man numera har frångått. Kungliga Musikaliska Akademien instiftades redan 1771, och även den leds av en ständig sekreterare, som inte heller är tillsatt på livstid. Han är föredragande inför akademiens styrelse och chef för kanslipersonalen och i praktiken vd. Vid årsskiftet avgick Tomas Löndahl från den posten, eftersom han gick i pension, och han efterträddes av Fredrik Wetterqvist.

Tomas Löndahl är musiker och har bl.a. varit radioproducent och orkesterchef, medan Fredrik Wetterqvist framför allt varit verksam som diplomat. Att man utser en diplomat till den här posten kan verka förvånande, men han har faktiskt aktivt hållit på med musik hela livet, bl.a. som sångare i manskören Orphei Drängar, där han fortfarande är aktiv och sitter i styrelsen, han är också flöjtist och gjorde dessutom sin militärtjänst som musiker. Han har varit kulturchef på Utrikesdepartementet och därmed ansvarig för regeringens musikexportpris, han har arbetat hela 25 år i regeringskansliet, och han menar att han under nästan hela sin karriär har förberett sig för den här uppgiften utan att själv veta om det.

- Alla bitar föll på plats. Det här är ju en tjänst som mer eller mindre fordrar erfarenhet av arbete i regeringskansliet, menar Fredrik Wetterqvist.
Dessutom har han ett bra nätverk i Musiksverige och känner många av akademiens ledamöter sedan tidigare. Man kan därför betrakta den nye akademisekreteraren som en person, som kan öppna dörrar och ha överblick åt flera håll.
”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet”, står det i dess stadgar. Det kan ske på flera sätt. Fram till 1971 hade man ansvar för den högre musikutbildningen i landet. Från början fanns det bara en musikhögskola, nu finns det flera, och det är staten som driver dem. Därmed är KMA frikopplad från undervisningsansvaret men kan stödja den högre musikutbildningen i landet genom kontakter med Utbildningsdepartementet och samhället i stort, främja den konstnärliga nivån och försöka locka fler att söka till den högre musikutbildningen.
- KMA förvaltar hela 116 fonder, varav ett par nya harWetterqvist2 tillkommit helt nyligen, donationer på tillsammans mycket stora belopp och med olika bestämmelser. De är aktiefonder och förvaltas av en förvaltningsnämnd, som ser till att de ger en god avkastning. Denna avkastning ska nästan helt gå till förtjänta musiker, medan akademiens egna tillgångar och inkomster är mycket begränsade. Faktum är att akademien bara har omkring nio deltidstjänster, men räknar man in dem som tillfälligt arbetar för akademien, oftast med en mycket liten ersättning eller helt gratis, blir det bortåt 90 personer.
- Skulle det komma en donation till Akademien, skulle jag bli väldigt glad. Då skulle vi få flera händer som kunde stödja verksamheten, inflikar Fredrik Wetterqvist. 
Finns det då inte något krav på de runt 170 ledamöterna att göra en insats för akademien? Jo, när man blir invald ”välkomnas” man till att bidra till verksamheten, och många gör det också, men något krav finns inte.

Åldern på ledamöterna är i genomsnitt ”medelålders plus”, vilket beror på att man vill invänta att medlemmarna har uppnått ”en påvisbar excellens”, alltså att de hunnit utmärka sig på något sätt, vilket man har gemensamt med övriga akademier. Däremot väljs ledamöterna inte in som företrädare för någon viss genre, vilket är fallet i vissa andra akademier. Ändå finns det flera frågor om hur man ska utse sina ledamöter, frågor som balans mellan yngre och äldre, kvinnor och män och nationell spridning, och Fredrik Wetterqvist tycker att diskussionen är viktig, även om svaren inte är givna.
Sedan 1993 har det ju tävlats på hög nivå i musik i vårt land. Det var då Solistpriset startade, och KMA har varit med från början. Just nu arbetar man för att bredda priset genom att pristagarna ska få engagemang hos flera svenska symfoniorkestrar.
En annan verksamhet är de s.k. ”Repertoarpresentationsdagarna”, där ny musik presenteras för de svenska konserthusen. KMA ger också ut en skriftserie, som f.n. är uppe i över hundra volymer. I Kammarmusik-Nytt har vi hittills recenserat en rad av dem i den serie tonsättarporträtt, som kommit på senare år, och den serien ska fortsätta med en bok om Karin Rehnqvist nästa år, och ytterligare två är planerade. Något Fredrik Wetterqvist annars vill arbeta med att utveckla är kommunikationen, både vad beträffar hemsidan och sociala medier. Han vill fortsätta med de offentliga konserterna under rubriken ”Klingande Akademi”, där en speciell tonsättares musik presenteras. Dessutom vill han fortsätta att utveckla det projekt, som Tomas Löndahl startade kallat ”Levande Musikarv”, och där syftet är att levandegöra den ”dolda”, d.v.s. ofta helt okända svenska musikskatten och få upp den på konsertrepertoaren. Det är något Fredrik Wetterqvist tycker hör till det mest angelägna.

Så även om de ekonomiska ramarna är högst begränsade, är det en entusiastisk ny ständig sekreterare, som vill leda Kungliga Musikaliska Akademiens arbete vidare.

Calle Friedner, text och foto

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Vanessa Labañino

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se