Djungelbok med musik från den tidiga världen

Visste ni att det skrevs högklassig konstmusik i Latinamerika för 400 – 500 år sedan? Nu finns chansen att få höra och själv framföra den genom en ny bok framtagen av Ensemble Villancico och dess ledare Peter Pontvik.

Det handlar egentligen om renässans- och barockmusik från 1520-talet och ett par hundra år framåt, musik med den europeiska musiktraditionen som grund men med en hel del lokal påverkan. Det var kyrkorna som utgjorde centra för den här konstmusiken: medan erövrarna mördade urinnevånarna, använde prästerna musiken för att omvända de överlevande till katolicismen. Musik var då redan mycket viktig i den inhemska kulturen och kom att fungera som ett slags språk mellan européerna och urinvånarna. Resultatet blev därför en sammansmältning mellan den importerade, europeiska och huvudsakligen sakrala musiken och den inhemska folkmusikaliska.

Pontvik2                              
 Visst måste det ha framförts världslig musik också, men mycket lite sådan är bevarad. Orsaken är säkert att det var hos kyrkan musiken arkiverades, och profan musik hade kyrkan inget intresse av, men utan dessa arkiv hade den här musikskatten varit förlorad idag. Arkiven innehåller också verk skrivna av europeiska tonsättare, men vanligen var det så, att en kyrkomusiker från Spanien eller Portugal verkade i något kyrkligt centrum i Latinamerika, där han komponerade egen musik och dessutom fungerade som kompositionslärare åt lokala begåvningar. De äldsta noterna, som är från tiden runt år 1600, har man hittat i Guatemala. Där spelade en person vid namn Tomás Pascual (1590 – 1635), som troligen var indian, en stor roll. Han är en av rätt få kända kompositörer från den här tiden, för de flesta verken saknar tonsättarens namn.

Unik musik
Peter Pontvik och Ensemble Villancico, som alltså sammanställt den här notboken, ”The Jungle Book of the Baroque” med latinamerikansk renässans/barockmusik, kallar musiken för ”Early World Music”. Det är inte främst med syftning på deras egen specialitet, den tidiga musiken, ”Early Music”, utan framför allt för att Latinamerika under den här tiden kom att omvandlas och bli platsen för en sammansmältning inte bara mellan indiansk och europeisk kultur utan också afrikansk i och med slavhandeln, som pågick i 300 år. Den afrikanska musiktraditionen kom också att få en avsevärd påverkan på musiken i Latinamerika, och allt detta gör musiken världsunik.
För att alla skulle förstå texterna, bestämde sig den katolska kyrkan för att framföra musiken på det inhemska språket, t.ex. Inkas och Aztekernas språk, även om spanska, portugisiska och t.o.m. latin förekom. Musiken, som nästan helt är vokal, följer annars till största delen europeisk tradition med flerstämmighet, men ibland innehåller den också indiansk pentatonik, och genom det afrikanska inflytandet uppstod helt nya musikformer, där rytmen är mer markant, och där man i texten imiterar den dialekt slavarna talade. Den musiken handlar ofta om är Jesusbarnet, som man berättar om i glada och dansanta rytmer.
Utbytet gick inte bara västerut, och Peter Pontvik berättar, att chaconne och saraband är musikformer, som importerats till Europa från Latinamerika. Annars var man mer konservativ i Latinamerika än i Europa och behöll renässansinstrumenten under barocken, medan man i Europa bytte ut dem mot modernare, och därmed förändrades också klangen.
Stora inhemska skillnader
Latinamerika sträcker sig över väldiga landområden från Mellanamerika och de karibiska öarna i norr till Eldslandet i söder, och det finns skillnader i musiken beroende på varifrån den kommer. Det hänger samman med tiden för européernas invasion, som inleddes med att Columbus steg iland i Karibien 1492. Erövringen av resten av Latinamerika tog lång tid, och under tiden utvecklades de musikaliska formerna. Den musik som skrevs i Guatemala runt sekelskiftet 1600 kan därför skilja sig en del från musik skriven i Argentina hundra år senare. Ett exempel på det är, att man i den argentinska kan finna obligata violinstämmor. Det saknas i musiken från Guatemala.
Peter Pontvik skapade Ensemble Villancico 1995, och under åren har man uppträtt i fler än 30 länder inklusive Latinamerika. Ensemblen har också spelat in en rad grammofonskivor, som bl.a. innehåller latinamerikansk renässans- och barockmusik, och idén att ge ut en bok med något av detta har funnits med sedan starten. Tanken är förstås att fler musiker och ensembler ska kunna framföra den här musiken, och både från svenskt och utländskt håll har man redan visat intresse. Häftet innehåller sjutton musikstycken av olika slag, en instrumental och 16 vokala på olika språk. En del har man själv letat fram i arkiven, men man har också använt sig av noter, som andra musikforskare funnit. Tanken är att detta bara ska vara en början, och att man så småningom ska kunna ge ut mycket mer.
Förutom notmaterialet, som inte är arrangerat, innehåller häftet många vackra bilder och en hel del kommenterande text, fakta och förslag på hur man kan arrangera de olika styckena, allt på engelska. Texterna till sångerna finns både på originalspråket och i engelsk översättning i denna bok, som är tänkt att fungera som ett arbetsredskap.
Vi minns hur argentinaren Ariel Ramírez ”Missa Criolla” (från 1964) erövrade världen. Kanske nya latinamerikanska succéer kan gömma sig i denna barockens djungelbok?

Calle Friedner

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Vanessa Labañino

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se