Fortbildningskursen Check!

2017 deltog Kammarmusikförbundet för tredje året i rad i fortbildningskursen Check!. Kursen ägde rum 18-19 november på Karlsgatan 2 i Västerås och drygt 70 personer från hela landet och alla tänkbara musikaliska genrer deltog. Fokus i årets kurs låg på arrangören och arrangörens ansvar.
Deltagande kammarmusikföreningar 2017 var Falun, Västerås, Skellefteå och Motili.Check! arrangeras av MAIS, samarbetsorganisationen för åtta svenska riksförbund inom musikområdet. Kursen planeras även för 2018.
Läs mer om kursinnehållet på hemsidan: http://www.mais.se/check/

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se