Bidrag

Konsertfil att fylla i och skicka till kammarmusikförbundet

Alla medlemsföreningar har fått ett mail från Kammarmusikförbundet med begäran att fylla i en konsertfil för 2018 för att Kammarmusikförbundet ska få information om alla föreningars verksamhet. Kulturrådet tar ju hand om alla ansökningar så vi kan inte se vad som hänt under året.

Tack i förväg för att du hjälper oss i vårt gemensamma arbete och så snart som möjligt fyller i filen och mailar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Om du inte redan gjort det med hjälp av den fil du fick i mailet så hittar du filen 
här
När filen har öppnats så klickar du på ikonen "ladda ned" uppe till höger och kan sedan arbeta med den lokalt på din dator.

Nya regler för bidrag 2019

Kammarmusikförbundet har tillsammans med flera andra riksorganisationer på musikområdet under många år sökt och fördelat arrangörsbidrag från Statens Kulturråd (KUR) till medlemsföreningarna. Kulturrådet har bestämt sig för att ändra förfarandet fr.o.m. hösten 2018. Nu ska varje förening söka sina bidrag direkt från KUR, som själv ska bereda och besluta i ärendena.

Hur detta ska gå till kan du läsa här nedanför eller i bifogade pdf-fil. Informationen har även gått ut till alla medlemsföreningar med e-post.
Kulturrådets information om sitt beslut och sina nya handläggningsrutiner har också skickats ut som mail till Kammarmusikförbundets  medlemmar och vi bifogar även brevet i pdf-form här.

Kulturrådet har beslutat att ta bort riksförbundens vidarefördelning av arrangörsbidrag

Kammarmusikförbundets ordförande Cathja Mörner och kansliansvariga Christina Sejmo träffade Kulturrådet den 15 maj för ett enskilt samtal initierat av Kulturrådet. Anledningen var att Kulturrådet ville informera om att de höll på att se över arrangörsbidraget och att riktlinjerna för arrangörsstödet skulle revideras. Information från det mötet lades ut på Kammarmusikförbundets hemsida i maj och fanns i nyhetsbrevet i början av juni.

 Fredag den 29 juni mottog Kammarmusikförbundet beskedet från Kulturrådet att de beslutat att ta bort riksförbundens uppdrag att vidarefördela statligt arrangörsbidrag redan från och med nu i höst. Som argument har man framfört vikten av likabehandling vid beslut om bidrag samt hänvisat till legalitets- och objektivitetsprincipen.

Detta beslut gäller samtliga förbund som fördelar bidrag, såsom Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet.

Från Kammarmusikförbundets sida har vi noga redovisat hur vi går tillväga vid våra beslut när vi fördelar arrangörsbidraget; hänsyn till jäv, vår kunskap om kammarmusikföreningarna i landet och vikten av likabehandling. Efter beslutet i juni har även samtal förts där vi hävdar vikten av att bidragens storlek inte får minska samt ifrågasatt hur en referensgrupp, som ska bedöma samtliga ansökningar från olika genrer, kan vara bättre lämpad än de enskilda förbundens förtroendevalda.

Kulturrådet försäkrar att de inte på något sätt vill försvaga riksförbundens ställning och att övriga bidrag till förbunden inte ska komma att påverkas av förändringen. Vi bad Kulturrådet att göra en skrivelse till våra medlemmar om varför beslutet har tagits. Vi bifogar deras brev till detta mail.

Tidigare har vi kunnat se när er ansökan kommit in. Det kan vi inte längre, vilket bl a innebär att vi inte kommer att kunna påminna er om när slutdatum närmar sig.

 VIKTIGT!

1.  Alla kammarmusikföreningar ska söka arrangörsbidrag direkt hos Kulturrådet.
2.  Ansökningsomgången öppnas den 18 september och stängs den 16 oktober.
3.  Ni måste skapa ett eget onlinekonto vilket är en förutsättning för att kunna ansöka bidrag. Det går att göra redan nu:
http://www.kulturradet.se/sv/Onlineportalen/Onlinetjansten/
4. Den nya online-blanketten kommer att kunna sparas under ansökningsprocessen, något som efterfrågats under många år. Redan nu kan du se den nya blanketten- Här är en länk (OBS bara ett arbetsmaterial)
http://www.kulturradet.se/Documents/Onlineblanketter/A162_V06_arb_matrl.pdf
5. Er ansökan kommer att handläggas av Luciana Marques, eller telefon 08 51926466 och hon kommer att kunna svara på alla praktiska frågor om ansökan.
6.  Er ansökan kommer att bedömas av Kulturrådets referensgrupp för bidrag till musikarrangörer. Beslutet tas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från referensgruppen. Du kan se vilka som sitter i referensgruppen här:
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Organisation/Referensgrupper/Referensgruppen-for-bidragsgivning-till-musikarrangorer/
7. Besked om stöd för 2019 kommer att ges direkt från Kulturrådet i februari 2019.
8. Nya riktlinjer utöver borttagningen av riksförbundens vidarefördelning, är t ex att kommunal och regional finansiering inte längre är ett krav

Vi beklagar Kulturrådets beslut och framförallt att det kom så sent och ska börja gälla redan i höst.
Kammarmusikförbundet ska vara ett stöd för landets kammarmusikföreningar och vi fortsätter att driva viktiga frågor på nationell nivå.

 Har ni frågor får ni gärna höra av er. Vi hjälper till så mycket vi kan.

 Stockholm 2018-09-03
 Cathja MörneFörbundsordförande
 Kammarmusikförbundet

Minskat förtroende för musiklivets organisationer kan leda till ökad likriktning - brev från Kammarmusikförbundet m fl till Statens Kulturråd

Kammarmusikförbundet, Riksförbundet för folkmusik och dans, Svensk Jazz och Sveriges Orkesterförbund har gemensamt skrivit under ett brev till Statens Kulturråd där man ifrågasätter de nya reglerna för bidrag till föreningar inom förbunden och efterlyser en bättre dialog med Kulturrådet. Läs hela brevet här.

Läs mer om andra bidragsformer från KUR på myndighetens hemsida: www.kulturradet.se

Bidrag 2018

Bidragen från Kulturrådet fördelade
Kammarmusikförbundets styrelse fördelade bidragen från Kulturrådet 24-25 februari vid sitt möte i Uppsala.
Här kan du läsa hela listan

Bidrag 2017   

Här är  listan vilka som fick bidrag - Klicka här

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Per Sundström

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se