Bidrag

Kammarmusikförbundet söker och fördelar varje år arrangörsbidrag från Statens Kulturråd (KUR) till medlemsföreningarna. Hur detta går till och vilka kriterier som används kan du läsa mer om under Medlemmar/Hur söker jag bidrag?. Du kan läsa mer om tänkbara bidrag från KUR på myndighetens hemsida: www.kulturradet.se Förbundet söker också bidrag till egna projekt. De senaste åren har vi drivit ”Internationell kammarmusik i Sverige” och sedan lång tid har vi vartannat år arrangerat tävlingen Ung & Lovande för begåvade unga musiker.

Bidrag 2018

Ansökningstiden för bidrag från Kulturrådet 2018 gick ut 2 oktober 2017. Fördelningen görs av Kammarmusikförbundets styrelse och är klar i början av mars 2018.

Bidrag 2017   

Här är  listan vilka som fick bidrag - Klicka här

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se