uol17snurra

Verksamhet

Fördelning av statliga  bidrag

Kammarmusikförbundet fördelar varje år bidrag från Statens Kulturråd till medlemsföreningarna. Ska du söka bidrag? Läs mer under fliken Medlemmar/Hur söker jag bidrag?

Kammarmusiknytt

Förbundets pdf-tidning med aktuella intervjuer och reportage från Musiksverige ges ut fyra gånger per år.

Ung & Lovande

Vartannat år arrangeras denna tävling för unga begåvade ensembler. Nästa tävling äger rum i Västerås under april 2017.

Check!

Fortbildning för musikarrangörer i Sverige med stöd av Statens Kulturråd.
Information om Check! 2016 kommer i juni.

Årsmöten

Kammarmusikförbundets årsmöte 2016 ägde rum 23 april i Trollhättan.
Vartannat år kombineras årsmötet med tävlingen Ung&Lovande.

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se