test 5

 

Verksamhetsplan för Kammarmusikförbundet 2017

Kammarmusikförbundet – KMF - är ett ideellt och fristående förbund som grundades 1983.

Mål

• bilda opinion
• verka för att arrangörernas viktiga insats röner uppskattning och förståelse
• underlätta och stimulera arrangörernas arbete och därmed bidra till en bra arbetsmarknad för musiker och tonsättare

Verksamhet

• fördela de statliga bidragen från Statens Kulturråd till våra medlemmar
• ha kontakt med Statens Kulturråd, länsmusikorganisationer och övriga regionala kulturorganisationer
• samarbeta med musiklivets övriga förbund bl a genom Musikarrangörer i samverkan (MAIS) och Kulturens
• arrangera regionala konferenser för att stimulera till samarbete mellan föreningarna, länsmusiken och andra tänkbara aktörer inom musiklivet
• ge remissvar på statliga utredningar
• driva biennalen Ung & Lovande

Under 2017 planeras:

fyra - fem styrelsemöten samt täta kontakter per e-post och nyhetsbrev med våra medlemsföreningar
ökade kontaktytor via t.ex. hemsidan och Facebook
årsmöte i Västerås
fördelning av statliga arrangörsbidrag
fortsatt arbete för ökade bidrag
genomförande av biennalen Ung & Lovande april 2017
utveckling av vårt nyhetsbrev KammarmusikNytt
bevakning av kulturplanerna i regionerna
delta i planeringen och genomförande av CHECK
regional konferens med medlemsföreningar

Verksamhetsbidrag

Vid utdelning av verksamhetsbidrag till sökande arrangörsföreningar skall beaktas

antal konserter med professionella musiker
varav riktade till barn/ungdom
varav med unga lovande artister
varav innehållande verk komponerade av kvinnliga tonsättare
varav verk komponerade de senaste 30 åren
antal besökare per konsert
självfinansieringsgrad
andel artistkostnader

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se