test 5

 

Verksamhetsplaner för Kammarmusikförbundet 2018-21

Kammarmusikförbundet – KMF - är ett ideellt och fristående förbund som grundades 1983.

Mål

• bilda opinion
• verka för att arrangörernas viktiga insats röner uppskattning och förståelse
• underlätta och stimulera arrangörernas arbete och därmed bidra till en bra arbetsmarknad för musiker och tonsättare

Verksamhet

• fördela de statliga bidragen från Statens Kulturråd till våra medlemmar
• ha kontakt med Statens Kulturråd, länsmusikorganisationer och övriga regionala kulturorganisationer
• samarbeta med musiklivets övriga förbund bl a genom Musikarrangörer i samverkan (MAIS) och Kulturens
• arrangera regionala konferenser för att stimulera till samarbete mellan föreningarna, länsmusiken och andra tänkbara aktörer inom musiklivet
• ge remissvar på statliga utredningar
• driva biennalen Ung & Lovande

Setta var 2018 års verksamhetsplan:

Fördelning av statliga arrangörsbidrag
Genom projektet Samspel få till stånd en gemensam kammarmusikturné
Regional konferens med medlemsföreningar för att diskutera konsertprogrammens innehåll, kvalitet, förnyelse, mångfald, publikarbete, Tillgänglighet
Genomförande av turné för vinnande Ung & Lovande ensemble 2017
Planering av Ung & Lovande 2019
Delta i planeringen och genomförande av CHECK
Årsmöte i Gävle
Fyra - fem styrelsemöten
Fortsatta kontakter per e-post och nyhetsbrev med våra medlemsföreningar
Ökade kontaktytor via t.ex. hemsidan och Facebook
Utveckling av vårt nyhetsbrev och av KammarmusikNytt
Fortsatt arbete för ökade bidrag

Under 2019-21 planeras:

Ökad satsning på att medvetandegöra vikten av att kvinnliga tonsättare representeras i konsertprogrammen.
Kartlägga övrig kammarmusik i Sverige samt i de nordiska länderna.
Utveckla samarbetet med andra musikföreningar/förbund såsom FST, KVAST och KULTURENS
Utveckla Ung & Lovande genom tätare kontakt med musikhögskolorna i Sverige samt undersöka intresse från de nordiska länderna vad gäller turnén.
Utveckla idéer om konstmusik från icke-europeiska länder.
Förenings- och medlemsutveckling bl. a genom utbildning för våra medlemsföreningars styrelser

 

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Vanessa Labañino

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se