test 5

Kammarmusikförbundets styrelse

Kammarmusikförbundets ordförande och styrelse väljs av årsmötet. Varje ledamot väljs för två år. Styrelsen träffas 4-5 gånger per år och fördelar inom sig arbetsuppgifterna förutom ordförandeskapet. 

Förbundsordförande: Cathja Mörner E-post
Vice förbundsordförande: Ingmar Höglund E-post
Förbundssekreterare: Åke Mattsson E-post
Ledamot: Kerstin Nilsson E-post
Ledamot: Christina Sejmo E-post
Ledamot: Kajsa Wejryd E-post
Ledamot: Sven Lindskog E-post

KMF styrelse Arvika170905

                 Förbundsstyrelsen på besök hos Ingesunds Musikhögskola 5 september 2017.
                         Fr.v. Göran, Kerstin, Ingmar, Cathja, Åke, Christina och Conny

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se