vinjett

Lavinia Whitaker, oboe, Anna Hyllman, vlola, David Peterson, cello och Anna Pareto, som reciterar vid uppförandet av Bo Lindes Vinjettsvit
vid KMFs årsmöte i Gävle 2018

ÅRSMÖTEN 

 Kammarmusikförbundets årsmöte 2018

Årsmötet hölls i Gävle Konstcentrum – Silvanum – lördagen 21 april. 14 föreningar från hela landet var representerade.

Mötesordförande var Kaj Anderberg och sekreterare Göran Carlbäck, som under 18 år varit förbundssekreterare. Till årsmötet hade han undanbett sig omval till förbundets styrelse, liksom Conny Årlind, som suttit två år i styrelsen.
Därför valdes två nya ledamöter in: Sven Lindskog från Mazerska kvartettsällskapet och Kajsa Wejryd från Skinnskattebergs Kammarmusikförening.

Cathja Mörner valdes om som ordförande och Åke Mattsson som ledamot. Övriga styrelseledamöter är valda till nästa årsmöte.

Vid årsmötet antogs också styrelsens verksamhetsplan för 2018, liksom en preliminär planering för åren fram till 2021.

Innan årsmötet avslutades tackade Cathja Mörner Göran Carlbäck för hans 32-åriga engagemang i Kammarmusikförbundets styrelse. Hon tackade även Conny Årlind, som dessvärre inte kunde närvara.

Efter årsmötet föreläste Lars-Göran Wadén, bl a ledamot i en arbetsgrupp på Kulturrådet, om hur arrangörer kan öka tillgängligheten till de lokaler vi använder, både genom egna åtgärder och genom att föreslå förbättringar för fastighetsägare och hyresvärdar. Han talade också om behovet av lättlästa texter på affischer, i annonser och programblad och om behovet av information på hemsidan kring allt som har med tillgänglighet att göra. Ökad tillgänglighet, menar Lars-Göran Wadén, är att se som en investering som kan öka både publik och intäkter.

Efter lunchen bjöds årsmötesdeltagarna på en mycket uppskattad konsert med sällan framförd musik av Bo Linde, född och uppvuxen i Gävle. Medverkande var medlemmar i Gävle Symfoniorkester samt uppläsare.

Årsmötet i Västerås konserthus 21-23 april 2017 

Kammarmusikförbundets årsmöte 2017 hölls i Västerås konserthus lördagen 22 april.
Representanter från ett 30-tal föreningar närvarade. Verksamhetsberättelsen för 2016 las till handlingarna liksom revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Cathja Mörner valdes om till ordförande och Christina Sejmo, Ingmar Höglund och Kerstin Nilsson valdes om som styrelseledamöter för ytterligare två år.  Valberedningens Runa Fransson, Storuman, och David Matschek, Stockholm, hade undanbett sig omval. Två nya representanter utsågs: Sten Bengtsson i Trollhättan och Jan Johansson i Lerum.
Under mötet föreslogs att förbundets verksamhetsplan i fortsättningen ska beslutas av årsmötet samt att uppgifter om antalet konserter per år samt ytterligare statistik ska ingå i verksamhetsberättelsen.
Efter årsmötet berättade Martin Jonsson Tibblin om Föreningen Svenska Tonsättare och deras stundande 100-årsjubileum 2018 samt Peter Pontvik om projektet Samspel, som syftar till att samordna turnéverksamhet i hela Sverige.

Årsmötet i Trollhättan 23 april 2016

Drygt 15 föreningar från hela landet deltog i årsmötet. Att det ägde rum i Trollhättan berodde på att staden i år fyller 100 och vill fira det på så många sätt som möjligt. Vid årsmötet valdes Conny Årlind in som ny ledamot i styrelsen medan Bo Öhrman avgick.
Årsmötet gästades av Kenneth Lundmark från Kulturens som uppmärksammade alla närvarande på att det kan vara en bra idé att kontakta bildningsförbundet i många 
olika sammanhang. Läs mer om Kulturens under Om förbundet/Samarbetspartners.

Årsmötet avslutades med en timslång konsert där fjolårets Ung&Lovande-vinnare, slagverksensemblen GONG, lyckliggjorde publiken med såväl geniala arrangemang 
som med originalmusik för fyra briljanta instrumentalister.

Cathja Morner forbundsordf 7511 LOWKammarmusikforbundets arsmotesdelegater 7508 LOWKenneth Lundmark Kulturens 7512 LOWRolf Elamsson ordf och Goran Carlback sekr 7509 LOW

Cathja Mörner, förbundsordf.                  Delegater vid årsmötet                  Kenneth Lundmark, Kulturens         Rolf Elamsson, ordf. & Göran Carlbäck, sekr.   
Foto: Calle Friedner       

 

Vartannat år – nästa gång 2019 -  kombineras årsmötet med tävlingen Ung&Lovande och är då förlagt till Västerås Konserthus i samarbete med Västmanlandsmusiken.

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Vanessa Labañino

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se