test 5

 

ÅRSMÖTEN 

Årsmöte 2018

Kammarmusikförbundets årsmöte 2018 äger rum lördag 21 april  i Gävle Konstcentrum. Kallelse har gått ut. Underlag och anmälan sänds ut senast en månad före årsmötet samt kommer att finnas på hemsidan. Har du något ärende att ta upp på årsmötet måste det vara oss tillhanda senaste 22 februari. Vid förändringar av kontaktperson, adress, e-post eller något annat hos föreningen, var vänlig meddela detta till vårt kansli. 

Årsmötet i Västerås konserthus 21-23 april 2017 

Kammarmusikförbundets årsmöte 2017 hölls i Västerås konserthus lördagen 22 april.
Representanter från ett 30-tal föreningar närvarade. Verksamhetsberättelsen för 2016 las till handlingarna liksom revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Cathja Mörner valdes om till ordförande och Christina Sejmo, Ingmar Höglund och Kerstin Nilsson valdes om som styrelseledamöter för ytterligare två år.  Valberedningens Runa Fransson, Storuman, och David Matschek, Stockholm, hade undanbett sig omval. Två nya representanter utsågs: Sten Bengtsson i Trollhättan och Jan Johansson i Lerum.
Under mötet föreslogs att förbundets verksamhetsplan i fortsättningen ska beslutas av årsmötet samt att uppgifter om antalet konserter per år samt ytterligare statistik ska ingå i verksamhetsberättelsen.
Efter årsmötet berättade Martin Jonsson Tibblin om Föreningen Svenska Tonsättare och deras stundande 100-årsjubileum 2018 samt Peter Pontvik om projektet Samspel, som syftar till att samordna turnéverksamhet i hela Sverige.

Årsmötet i Trollhättan 23 april 2016

Drygt 15 föreningar från hela landet deltog i årsmötet. Att det ägde rum i Trollhättan berodde på att staden i år fyller 100 och vill fira det på så många sätt som möjligt. Vid årsmötet valdes Conny Årlind in som ny ledamot i styrelsen medan Bo Öhrman avgick.
Årsmötet gästades av Kenneth Lundmark från Kulturens som uppmärksammade alla närvarande på att det kan vara en bra idé att kontakta bildningsförbundet i många 
olika sammanhang. Läs mer om Kulturens under Om förbundet/Samarbetspartners.

Årsmötet avslutades med en timslång konsert där fjolårets Ung&Lovande-vinnare, slagverksensemblen GONG, lyckliggjorde publiken med såväl geniala arrangemang 
som med originalmusik för fyra briljanta instrumentalister.

Cathja Morner forbundsordf 7511 LOWKammarmusikforbundets arsmotesdelegater 7508 LOWKenneth Lundmark Kulturens 7512 LOWRolf Elamsson ordf och Goran Carlback sekr 7509 LOW

Cathja Mörner, förbundsordf.                  Delegater vid årsmötet                  Kenneth Lundmark, Kulturens         Rolf Elamsson, ordf. & Göran Carlbäck, sekr.   
Foto: Calle Friedner       

 

Vartannat år – nästa gång 2019 -  kombineras årsmötet med tävlingen Ung&Lovande och är då förlagt till Västerås Konserthus i samarbete med Västmanlandsmusiken.

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se