test 4

Hur söker jag bidrag?

Kammarmusikförbundets medlemmar kan söka bidrag till sin verksamhet på flera olika ställen.

Statliga verksamhetsbidrag

Kammarmusikförbundet har under åren sökt arrangörsbidrag hos Statens Kulturråd (KUR) som sedan fördelas till de medlemsföreningar som sökt från förbundet. Det totala bidraget från KUR har legat på samma nivå under flera år. Fr.o.m. hösten 2018 ska alla föreningar i stället söka direkt hos Kulturrådet. Detaljinformation om det nya förfarandet och KMFs reaktion på detta kan du läsa om  under fliken Verksamhet/Bidrag på denna hemsida.

Andra bidrag

Många kommuner stöttar sina föreningar med bidrag.
Även flera regioner/landsting stödjer föreningar med bidrag och/eller indirekt med produktionsstöd.
Bildningsförbundet Kulturens kan stötta enskilda föreningar. Läs mer på deras hemsida.
Statens Kulturråd och Statens Musikverk kan bevilja bidrag till olika projekt. Läs mer på hemsidorna hos respektive myndighet.
Föreningen Sveriges Tonsättare kan bevilja resebidrag för tonsättare som berättar om sina verk.

Dessutom finns det stiftelser och andra stödformer att söka bidrag från. 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Vanessa Labañino

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se