Välkommen till Kammarmusikförbundet!

Kammarmusikförbundet, KMF, är ett ideellt samt politiskt och religiöst obundet förbund grundat 1983.
Förbundet samlar föreningar som arrangerar kammarmusik i Sverige.

Dags att redovisa de statliga bidragen för 2017, senast 27 april
Ny dataskyddslag påverkar alla föreningar från 25 maj i år
Program för årsmöte 2018 21 april i Gävle
Kulturrådet utlyser projektbidrag till musikarrangörer
En nationell strategi för kulturskolan
Mutåtal överklagat till hovrätten
Musikaliskt upprop inför valet 2018
Bidragen från Kulturrådet för 2018 fördelade
Svensk Musikvår blickar både framåt och bakåt
Musiklivet samlat till ett tredje riksting om den västerländska konstmusiken
Kammarmusik i vintertid
Beviljade projekt i Ny(a)modigheter
Nya verkkommentarer mars 2018
Om Kalendariet

HJÄLP TILL MEDLEMSFÖRENINGARNA
Loggor, arrangörshandbok, verkkommentarer, råd och anvisningar. Klicka här

Kammarmusikförbundets Facebook-sida. Klicka här
På Facebooksidan kan du också läsa Kammarmusikförbundets månatliga nyhetsbrev.

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se